Vår historie

Utstein Kloster Hotell

Velkommen til totalrenovert Utstein Kloster Hotell. Hotellet startet sin historie i 1993 som Utstein Vertshus. Etter omfattende renovering åpnet vi 19. juni 2020. Hotellet har fått et flott nybygg kledd i sedertre. Resten av hotellet har gjennomgått en totalrenovering med utsøkte materialer. Det er lagt stor vekt på arkitektur, design og kunst. Hotellrommene som ligger i sjøhusene er også renoverte og inneholder gode kvalitetsvarer. Velkommen hjem til oss!

Tor Gunnar Solvang

Hotelldirektør | torgunnar@utsteinklosterhotell.no | 971 82 015

Robert Raustein

Hotellansvarlig | robert@utsteinklosterhotell.no | 473 98 900

Åse Risvold

salg- og markedsansvarlig | salg@utsteinklosterhotell.no | 915 95 134

Anette Aske

F & B Ansvarlig | RESTAURANT@UTSTEINKLOSTERHOTELL.NO

Hotellets historie

Velkommen til Utstein Kloster Hotell – nyrenovert hotell som ligger på
Finnesand, Mosterøy i innløpet til Mastrafjorden og omgitt av et unikt
kulturlandskap og minutters gå avstand til Utstein Kloster, Nordens best bevarte kloster fra middelalderen.

Gjallarbru
Fram til 1889 stod det en gammel steinbru, Gjallar bru over Finnasandstraumen som knytter sammen Mosterøy og Klosterøy. Den skal ha vært Norges eldste bru og var bygd allerede i Harald Hårfagres tid da det var kongsgård på Klosterøy. Veien går i dag på en betongbru fra 1990-årene.

Finnesand
Finnesand er et gammelt handelssted og Utstein kloster kai var frem til 70/80 tallet siste anløp på Mosterøy for rutebåtene fra Stavanger. Det var også havn for mange skøyter som drev med makrell og sildefiske. Det har vært flere kongelige besøk på Utstein Kloster og Finnesand. Kong Olav V var på Finnesand i 1965 i forbindelse med ferdigstillelse av restaurasjon av Utstein kloster.

Utstein Kloster Hotell
Etter at silda forsvant på 50/60 tallet ble det bygget i overkant av 20 tomat drivhus på Finnesand og Fjøløy som en ny næring og inntektskilde. Det oppstod et behov for et lokalt tomatpakkeri drevet av Gartnerhallen. Tomat pakkeriet ble bygget på grunnen hvor nå hotellbygningene i dag står. Etter at dette ble avviklet på slutten av 80 tallet ble Finnesand området regulert til næringsområde etter initiativ og påtrykk fra Jostein Finnesand.
Jostein Finnesand var fremsynt og så en mulighet til å etablere et vertshus etter at Mosterøy fikk fastlandsforbindelse i 1992 med Rennfast tunnelene.
Josteins drøm var at et vertshus ville få tilbake yrende liv på det gamle handelsstedet og som ble opplevd når rutebåten gamle Øybuen eller Rennesøy ferja ankom Finnesand kaien fra Stavanger.

Jostein fikk med seg Anne Lise Finnesand, Odd Jakob Finnesand og Jostein Reianes for å få realisert drømmen om å bygge et Vertshus. Byggingen begynte i 1992 og vertshuset åpnet i 1993, bygd med materialer fra tomat pakkeriet som ble tørket og resirkulert. Ottar Finnesand som var grunneier og dreiv et gårdsbruk var også delaktig i at Utstein Kloster Vertshus ble realisert.
De lokale eierne så behov for å styrke driften av Vertshuset og kontaktet en kjent restaurant eier i Stavanger, Arne Ø Joakimsen. Arne tilførte ny kapital og
kompetanse innen service og restaurant bransjen, og var med i styre og drift helt fram til 2019. Etter hvert oppstod det behov for hotellrom og ny kapital og Helge Sørheim gikk inn på eiersiden. Arbeidet med 34 nye hotell rom ble påbegynt og ferdigstilt i 1996 i fem bygninger langs bryggekanten, like ved siden av vertshuset. Nytt navn ble Utstein Kloster Hotell – en viktig milepæl og det første hotellet i Rennesøy kommune. Hotellet og beliggenheten ble en ubetinget suksess med hovedfokus på; «Leverandør av frisk sjøluft, matlyst og en komplett kurs- og konferansepakke i unike og historiske omgivelser.» I 2002 ble nabotomt og tidligere snekkerverksted «Torleifhuset» kjøpt og benyttet som lagerplass og mulighet for hotellutvidelse. Behov for fornyelse og økt besøk gjorde at vi i 2006 utvidet kjøkken, bygde nye konferanse og selskapsrom: Mastrafjordsalen, Urtehagen nå Bryggekanten og ikke minst vår populære Gjallarsalen helt ved kaikanten.

I 2015 ble det inngått en samarbeidsavtale med Museum Stravanger hvor
Utstein Kloster Hotell er ansvarlig for å markedsføre og drifte overnatting og
selskapslokalene på Utstein Kloster. I 2018/2019 solgte Arne Ø Joakimsen seg ut og Cato Østerhus kom inn som hovedaksjonær. Sammen med resten av styret ble det lagt store planer for en total oppgradering av Utstein Kloster Hotell. Arkitekt Sjo Fasting la grunnlaget for at hotellet sommeren 2020 fremstår i ny drakt gjennom; oppgradering av rom, fire nye rom, ny restaurant og bar og ny inngang med hovedfokus på arkitektur, kunst og interiør.
Styret har planer om å videreutvikle hotellet slik at UKH kan tilby flere tjenester og gi gjestene en unik og minnerik opplevelse når de besøker hotellet på Finnesand.

  • Styret i Utstein Kloster Hotell Eiendom AS

 

KONTAKTSKJEMA

Utstein Kloster Hotell

Mosterøyveien 661
4156 Mosterøy
Org nr 966 529 830

post@utsteinklosterhotell.no

STOLT SPONSOR & SAMARBEID:
Utstein kloster | Visitutstein | Stavanger Oilers | Sandnes Ulf | Venneforeningen Restauration | Flor & Fjære | Mastra hestesportsenter

COPYRIGHT © 2021 UTSTEINKLOSTERHOTELL