Om oss

Vårt lederteam

Tor Gunnar Solvang

Hotelldirektør
tgs@ukh.no
971 82 015

Åse Risvold

Salg og markedssjef salg@ukh.no
915 95 134

Pascal Bulinckx

Kjøkkensjef
kjokken@ukh.no
414 31 838

Anette Aske

Drift og arrangementssjef
drift@ukh.no
922 49 034

Daniel Raustein

Resepsjonssjef
hotell@ukh.no
955 58 688

Boy Luther

Restaurant og barsjef
restaurant@ukh.no
482 59 944

Utstein Kloster Hotell

Velkommen til Utstein Kloster Hotell på Finnesand, Mosterøy i innløpet til Mastrafjorden. Hotellet er omgitt av et vakkert kulturlandskap på historiske Utstein.
Det er 15 minutters gåavstand til Utstein Kloster, Nordens best bevarte middelalderkloster.

Gjallarbru

Fram til 1889 stod det en gammel steinbru Gjallarbru over Finnasandstraumen. Broen knytter sammen Mosterøy og Klosterøy. Den skal være Norges eldste bru og var bygd allerede i Harald Hårfagres tid da det var kongsgård på Klosterøy. Veien går i dag på en betongbru fra 1990-årene.

Finnesand

Finnesand er et gammelt handelssted og Utstein kloster kai var frem til 1970/80 tallet siste anløp på Mosterøy for rutebåtene fra Stavanger. Det var også havn for mange skøyter som drev med makrell og sildefiske. Det har vært flere kongelige besøk på Utstein kloster og Finnesand. Kong Olav V var på Finnesand i 1965 i forbindelse med ferdigstillelse av restaurasjon av Utstein kloster.

Utstein Kloster Hotell

Etter at silda forsvant på 1950/60 tallet ble det bygget i overkant av 20 tomat drivhus på Finnesand og Fjøløy som en ny næring og inntektskilde. Det oppstod behov for et lokalt tomatpakkeri. Tomatpakkeriet ble bygget på grunnen hvor hotellbygningene i dag står. Etter at tomatpakkeriet ble avviklet på slutten av 1980 tallet ble Finnesand-området regulert til vertshus etter initiativ og påtrykk fra Jostein Finnesand.

Jostein Finnesand var fremsynt og så en mulighet til å etablere et vertshus etter at Mosterøy fikk fastlandsforbindelse i 1992 med Rennfast tunnelene. Josteins drøm var at et vertshus ville få tilbake yrende liv på det gamle handelsstedet, slik det var når rutebåten gamle Øybuen eller Rennesøy ferja ankom Finnesand kai. Jostein fikk med seg Anne Lise Finnesand, Odd Jakob Finnesand og Jostein Reianes for å få realisert drømmen om å bygge vertshuset. Byggingen startet i 1992 og vertshuset åpnet i 1993, bygd med materialer fra tomat pakkeriet som ble tørket og resirkulert. Ottar Finnesand som var grunneier og dreiv et gårdsbruk var også delaktig i at Utstein Kloster Vertshus ble realisert.

De lokale eierne så behov for å styrke driften av Vertshuset og kontaktet en kjent restaurant eier i Stavanger, Arne Ø. Joakimsen. Arne tilførte ny kapital og kompetanse innen service og
restaurantbransjen, og var med i styret og driften helt fram til 2019. Etter hvert oppstod det behov for hotellrom og ny kapital og Helge Sørheim gikk inn på eiersiden. Arbeidet med 34 nye hotellrom var ferdigstilt i 1996. Rommene ligger i fem bygninger langs bryggekanten. Nytt navn ble Utstein Kloster Hotell – en viktig milepæl og det første hotellet i Rennesøy kommune. Hotellet og beliggenheten ble en ubetinget suksess med hovedfokus på; «Leverandør av frisk sjøluft, matlyst og en komplett kurs- og konferansepakke i unike og
historiske omgivelser.» I 2002 ble nabotomt og tidligere snekkerverksted «Torleifhuset» kjøpt og benyttet som lagerplass og mulighet for hotellutvidelse. Behov for fornyelse og økt besøk gjorde at vi i 2006 utvidet kjøkken, bygde nye konferanse- og selskapsrom: Mastrafjordsalen, Urtehagen nå Bryggekanten og ikke minst vår populære Gjallarsalen helt på bryggekanten.

I 2015 ble det inngått en samarbeidsavtale med Museum Stavanger hvor Utstein Kloster Hotell er ansvarlig for å markedsføre og drifte overnatting og selskapslokalene på Utstein kloster. I 2018/2019 solgte Arne Ø Joakimsen seg ut og Cato Østerhus kom inn som hovedaksjonær. Sammen med resten av styret ble det lagt store planer for en totalrenovering av Utstein Kloster Hotell. Arkitekt Sjo Fasting la grunnlaget for at hotellet sommeren 2020 fremstår i ny drakt gjennom; totalrenovering av av hele hotellet. Et helt nytt foajebygg som vi kaller “den maritime katedralen”. Der er hovedfokuset arkitektur, eksklusive materialer, kunst og interiør.

Styret har planer om å videreutvikle hotellet slik at hotellet tilbyr flere tjenester og gi gjestene en unik og minnerik opplevelse ved å besøke hotellet på Finnesand.

  • Styret i Utstein Kloster Hotell Eiendom AS