Om oss

Utstein Kloster Hotell

Velkommen til totalrenovert Utstein Kloster Hotell. Hotellet startet sin historie i 1993 som Utstein Vertshus. Etter omfattende renovering åpnet vi sommeren 2020. Hotellet har fått et flott nybygg kledd i sedertre. Resten av hotellet har gjennomgått en totalrenovering med utsøkte materialer. Det er lagt stor vekt på arkitektur, design og kunst. Hotellrommene som ligger i sjøhusene er også renoverte og inneholder gode kvalitetsvarer.

Velkommen hjem til oss!

Tor Gunnar Solvang
Hotelldirektør
tgs@ukh.no | 971 82 015
Åse Risvold
Salg og markedssjef
salg@ukh.no | 915 95 134
Pascal Bulinckx
Kjøkkensjef
kjokken@ukh.no | 414 31 838
Anette Aske
Driftssjef
drift@ukh.no | 922 49 034
Daniel Raustein
Resepsjonssjef
hotell@ukh.no | 955 58 688
Boy Luther
Bar og restaurantsjef
restaurant@ukh.no | 482 59 944

Vår historie

Velkommen til Finnesand, Mosterøy i innløpet til Mastrafjorden. 

Gjallarbru
Fram til 1889 stod det en gammel steinbru, Gjallar bru over Finnasandstraumen og knytter sammen Mosterøy og Klosterøy. Den skal være Norges eldste bru og var bygd allerede i Harald Hårfagres tid da det var kongsgård på Klosterøy. Veien går i dag på en betongbru fra 1990-årene.

Finnesand
Finnesand er et gammelt handelssted og Utstein kloster kai var frem til 1970 – 80 tallet det siste anløpet på Mosterøy for rutebåtene fra Stavanger. Det var også havn for mange skøyter som drev med makrell- og sildefiske. Det har vært flere kongelige besøk på Utstein Kloster og Finnesand. Kong Olav V var på Finnesand i 1965 i forbindelse med ferdigstillelse av restaurasjon av Utstein kloster.

Etter at silda forsvant på 1950 – 60 tallet ble det bygget i overkant av 20 drivhus på Finnesand som en ny næring og inntektskilde. Det oppstod et behov for et lokalt tomatpakkeri drevet av Gartnerhallen. Tomatpakkeriet ble bygget på grunnen hvor hotellbygningene i dag står. Etter at tomatpakkeriet ble avviklet på slutten av 1980 tallet ble Finnesand-området regulert til næringsområde etter initiativ og påtrykk fra Jostein Finnesand.

 

Jostein Finnesand var fremsynt og så en mulighet til å etablere et vertshus etter at Mosterøy fikk fastlandsforbindelse i 1992.
Josteins drøm var at et vertshus ville få tilbake yrende liv på det gamle handelsstedet og som ble opplevd når rutebåten gamle Øybuen eller Rennesøy ferja ankom Finnesand kaien fra Stavanger.

 

Jostein fikk med seg Anne Lise Finnesand, Odd Jakob Finnesand og Jostein Reianes for å få realisert drømmen om å bygge et Vertshus. Byggingen begynte i 1992 og vertshuset åpnet i 1993, bygd med materialer fra tomat pakkeriet som ble tørket og resirkulert. Ottar Finnesand som var grunneier og dreiv et gårdsbruk var også delaktig i at Utstein Kloster Vertshus ble realisert. 

De lokale eierne så behov for å styrke driften av Vertshuset og kontaktet en kjent restaurant eier i Stavanger, Arne Ø Joakimsen.

Etter hvert oppstod det behov for hotellrom og ny kapital og Helge Sørheim gikk inn på eiersiden. Arbeidet med 34 nye hotell rom ble påbegynt og ferdigstilt i 1996 i fem bygninger langs bryggekanten, like ved siden av vertshuset. Nytt navn ble Utstein Kloster Hotell – en viktig milepæl og det første hotellet i Rennesøy kommune. Hotellet og beliggenheten ble en ubetinget suksess med hovedfokus på; «Leverandør av frisk sjøluft, matlyst og en komplett kurs- og konferansepakke i unike og historiske omgivelser.» I 2002 ble nabotomt og tidligere snekkerverksted «Torleifhuset» kjøpt og benyttet som lagerplass og mulighet for hotellutvidelse. Behov for fornyelse og økt besøk gjorde at vi i 2006 utvidet kjøkken, bygde nye konferanse og selskapsrom: Mastrafjordsalen, Urtehagen nå Bryggekanten og ikke minst vår populære Gjallarsalen helt ved kaikanten.

I 2015 ble det inngått en samarbeidsavtale med Museum Stravanger hvor Utstein Kloster Hotell er ansvarlig for å markedsføre og drifte overnatting og selskapslokalene på Utstein Kloster. I 2018/2019 solgte Arne Ø Joakimsen seg ut og Cato Østerhus kom inn som hovedaksjonær. Sammen med resten av styret ble det lagt store planer for en total oppgradering av Utstein Kloster Hotell. Arkitekt Sjo Fasting la grunnlaget for at hotellet sommeren 2020 fremstår i ny drakt gjennom; oppgradering av rom, fire nye rom, ny restaurant og bar og ny inngang med hovedfokus på arkitektur, kunst og interiør.
Styret har planer om å videreutvikle hotellet slik at hotellet kan tilby flere tjenester og gi gjestene en unik og minnerik opplevelse når de besøker hotellet på Finnesand.

Ta kontakt med oss!

Styret i Utstein Kloster Hotell Eiendom AS

Utstein Kloster Hotell

Mosterøyveien 661
4156 Mosterøy
Org nr 966 529 830

post@utsteinklosterhotell.no
51 72 01 00

STOLT SPONSOR & SAMARBEID:
Utstein kloster | Visitutstein | Stavanger Oilers | Sandnes Ulf | Venneforeningen Restauration | Flor & Fjære | Rennesøy sykkelklubb | Redningsselskapet

COPYRIGHT © 2023 UTSTEINKLOSTERHOTELL