Området

Utstein Kloster Hotell er et kurs- og konferansehotell som ligger 20 minutter nord for Stavanger. Hotellet ligger i vakre omgivelser rett ved sjøen og like ved Norges eneste bevarte middelalderkloster, Utstein Kloster.

Tegnet-kart-Rennesøy

Utstein Kloster Hotell ligger i Rennesøy Kommune i Rogaland. Kommunen byr på et eldorado for båtfolk og naturelskere. Områdene rundt hotellet egner seg svært godt for padling i havkajakk, og den lange kystlinjen med øyer og holmer gir ideelle forhold for båtliv og sjøfiske fra land og båt. Det finnes gjestehavner, badeplasser og friområder som alle er avmerket på kartet i brosjyren «Rennesøy Kommune, dei grøne øyane». Brosjyren finner du i resepsjonen. Du kan også oppleve god utsikt og flott landskap om du følger turstiene på land. Disse er også avmerket på kartet.

Geografisk plassering, klima og mangfoldet av naturtyper gir stor variasjon i dyreliv og planteliv. Dyrelivet er rikt både når det gjelder antall dyregrupper og antall arter innen hver gruppe. Særlig gjelder dette marine fuglearter og fisk.

Allemannsretten med fri ferdsel gjelder i utmark og i strandsonen, den gjelder derimot ikke for kulturbeite eller beite som er innmark. Det gjelder egne ferdselsregler i forbindelse med fuglefredningsområder og oppdrettsanleggene. Det er viktig å lukke grinder og opptre forsiktig slik at en ikke forstyrrer dyrene. Båndtvang gjelder hele året.

Fra Utstein Kloster Hotell kan du nyte utsikten og naturen fra innsiden eller du kan ta naturen i bruk like utenfor hotellet.